RENOVERING

KVEVLAX SPARBANK

Kvevlax

Totalrenovering av bankens kontorsutrymmen

1/6

HOVRÄTTSESPLANADEN 7

Vasa

Renovering av skyddad fasad

1/4

SVENSKA KLUBBEN

Vasa

Renovering av skyddad fasad

1/2

KYRKOESPLANADEN 29

Vasa

Fasadrenovering samt affärslägenheternas ändring till bostäder

1/4

RÅDHUSGATAN 40

Vasa

 

Fasadrenovering

1/2

Oy Polyplan Ab © 2019 

Rådhusgatan 18 B  |  65100 Vasa

info@polyplan.fi

FO-nummer: 0916091-6