VÅRD OCH OMSORG

SYDBODA SERVICEENHET 

Kårkulla Samkommun,

Kristinestad

Renovering av befintligt stödboende samt ett nytt självständigt boende

1/5

VRK/SALVARES

Karperö

Barnskyddsenhet, nybyggnad

1/5

Oy Polyplan Ab © 2019 

Rådhusgatan 18 B  |  65100 Vasa

info@polyplan.fi

FO-nummer: 0916091-6